Да преподаваме с мисъл за бедността - разберете как може да получите книгата

В книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността: Влиянието на бед­ността върху детския мозък и как може училището да помогне“ пе­дагогът с дългогодишен опит Ерик Дженсън отправя непоколебим поглед върху бедността и как тя вреди на децата, семействата и общностите в Съединените щати. Той показва как училищата могат да подобрят академичните постижения и да подготвят за живота учениците в икономически неравностойно положение.

Дженсън показва, че въпреки пагубните промени в мозъка, причине­ни от хроничната бедност, способността на мозъка да се адаптира означава, че бедните деца също могат да пожънат емоционални, со­циални и академични успехи под благоприятното влияние на богата и балансирана образователна среда и грижовни взаимоотношения.

Може да получите книгата за безвъзмездно ползване, като ни изпратите следната информация на и-мейл адрес: contact@tsa-bulgaria.org:

  • Трите имена
  • Име на институция/ организация
  • Населено място на институция/ организация
  • Длъжност/ позиция (по желание)
  • И-мейл адрес

Книгата е преведена и отпечатана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ с финансиране от Фондация „Америка за България.“