България и Северна Ирландия със сходни трудности и успехи в патронажната грижа

Екип от програмата на ТСА за специализирана патронажна грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ се завърна от посещение за обмяна на опит в Северна Ирландия. Тя е една от държавите, наред с Австралия, Англия, Шотландия, САЩ и Канада, в които се прилага моделът на същата програмата, известна като Nurse-Family Partnership.

Мениджърът на програмата в България, както и ръководителите на двата екипа от патронажни сестри в София и Пловдив, участваха в годишното обучение на екипите от Северна Ирландия, което този път беше посветено на майчиното психично здраве.

Българските представители се срещнаха с млади майки в риск и техните бебета, които са обхванати от услугата, и обмениха опит с техните семейни сестри по отношение на теренната работа – домашни посещения от етапа на бременността до завършване на 2 г. на детето.

Колегите в Северна Ирландия работят с момичета до 19 г., които очакват първото си дете, а предизвикателствата, които срещат в работата, са сходни с тези на българските семейни сестри – труден процес на изграждане на доверие с младите жени, поддържане на тяхната ангажираност, работа с разширеното семейство, емоционално претоварване. Споделени обаче се оказаха и успехите – здрави деца и благодарни майки в края на програмата, придобили нови знания и увереност в родителската си роля и по пътя към икономическа независимост.

Пожелаваме си още поводи за споделяне на добри практики на международно ниво, за да подпомагаме семейства в нужда чрез прилагането на доказано най-ефективната програма за майчино и детско здраве в света.