Бизнес партньор на ТСА разширява бизнеса си

През 2019 г. фондация „ Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) реализира в партньорство с фирма „Есетере“- България проект „Развитие и кариера“ в Добрич. По линия на проекта ТСА представя иновативно решение на фирми и предприятия за набиране, задържане и кариерното развитие на служители/работници от икономически уязвими общности като им предоставя безвъзмездна финансова подкрепа под формата на ваучер. 

Във фирма "Есетере" работят 10 души от ромска общност и средствата, които ръководството получи, инвестира в повишаването на професионалната квалификация на своите служители.

Фирма "Есетере" е дъщерна компания на американската „doTerra”, утвърдена като водещ производител и износител на етерични масла в България.

На 15 юни компанията откри втора дестилерия за етерични масла, с което мощностите й са удвоени - до 210 куб.метра. Открити са и нови 50 работни места, с които служителите наброяват общо 200 души.