Безплатно обучение по предприемачество за младежи от Пловдив

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ организира безплатно обучение по предприемачество в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Европейското икономическо пространство по програма „Младежка заетост“.

Какво представлява обучението?

Предлагаме цялостна програма, която да предоставя необходимата основа и първите стъпки към стартиране на бизнес. Практическо обучение, казуси и реални примери, функционални формуляри – практика и ефективност, качествени консултации и менторска подкрепа.

Ако искаш да отвориш магазин или кафене, да започнеш собствен онлайн проект или всякаква друга идея – обучението ще ти даде необходимите знания и инструменти, за да я реализираш.

Всички участници ще получат сертификат за преминатото обучение, а тези, подготвили най-добри бизнес планове, след края на обучението ще получат безплатна менторска подкрепа и допълнителни услуги в помощ на реализацията им!

Програмата

Обучението е организирано в сесии, в които ще се включваш присъствено и онлайн, в зависимост от сесията:

1. Въведение в предприемачеството

2. Предприемачески умения

3. Мотивация и оценка на предприемаческия потенциал

4. Бизнес идея

5. Правни аспекти и човешки ресурси

6. Маркетинг и дигитален маркетинг

7. Финансово планиране и счетоводство

8. Финансиране и инвестиции

9. Бизнес план и стартиране на бизнеса

10. Електронен бизнес

11. Интелектуална собственост

12. Зелено предприемачество

13. Финален тест и сертифициране

Обучението ще завърши с финално присъствено събитие Pitching Days – Състезание на предприемаческите идеи, където всички подготвени бизнес планове ще се състезават и ще бъдат оценени и класирани по предварително разработени критерии, а най-добрите ще получат награди!

Обучението се очаква бъде с продължителност от 4 седмици (един месец), като включва присъствени и онлайн сесии в периода януари – февруари 2023 г. Конкретните дати на провеждане ще бъдат уточнени допълнително, след сформиране на групата.

Регистрирай се за участие във формата за регистрация, за да получиш повече подробности!

Към кого е насочено?

С нашия проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се стремим да адресираме млади хора в неравностойно положение, като целевата група на проекта се състои от младежи на възраст между 18 и 29 години, със завършено средно образование, от районите на Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, живеещи в трудни условия, но с желание и идеи за развитие на собствен бизнес.

Условия за участие

За да попаднеш в целевата група по проекта и да можеш да се включиш в обучението, трябва:

 • Да си на възраст от 18 до 29 години.
 • Да имаш достъп до компютър/ таблет/ смартфон и интернет за включване в онлайн сесиите.
 • Да си базиран в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, или някое от населените места в тези области.
 • Да си завършил средното си образование (вкл. може да си студент към момента, без придобита степен на висше образование).
 • Да си младеж в неравностойно положение.
 • В рамките на проекта, под „групи в неравностойно положение“ се възприемат младежи, които са под по-висок риск от бедност, социално изключване, дискриминация и насилие в сравнение с останалата част от населението, включително, но не само, етнически малцинства, мигранти, хора с увреждания, изоставени лица и др.

Как да се включиш?

 • Запознай се внимателно с Условията по-горе.
 • Попълни формата за регистрация на линка по-долу и ни дай кратък отговор на двата въпроса Защо имам интерес към предприемачеството? и Каква бизнес идея бих реализирал?
 • Ще направим селекция от заявилите участие и ще сформираме група.
 • Веднага щом съберем група, ще се свържем с теб, за да ти кажем кога започваме (скоро!).
 • Ела на курс и направи крачка към реализацията на идеите си!
 • Форма за регистрация (кликни)

Колко струва?

Обучението е напълно безплатно.

За всички участници с местоживеене извън мястото на провеждане на присъствените сесии (гр. Пловдив) се поемат пътни разходи с обществен транспорт, както следва:

 • при пътуване с автобус или влак до гр. Пловдив и обратно, се изплащат пътни разходи в размер на удвоената цена на еднопосочен билет за пристигане с автобус или влак до съответното населено място. Средствата се изплащат на обучаемите при предоставяне на еднопосочен билет по маршрута;
 • същото важи и за градски транспорт в рамките на гр. Пловдив за достигане до залата за провеждане на обучението.

За участниците с местоживеене извън гр. Пловдив, които имат нужда от настаняване, организаторите поемат разходи за нощувка до 30 лв. / ден.

Имаш допълнителни въпроси? Свържи се с нас на:

elena.kamenova@civitta.com, 0898 394 223 – Елена Каменова, Координатор „Експертен пул – Сивита България“ ДЗЗД (изпълнител)

Обучението се организира и провежда от обединение „Експертен пул – Сивита България“ ДЗЗД в изпълнение на договор No 4/ 28.10.2022 г. с предмет „Провеждане на обучения по предприемачество по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, финансиран от Финансовия механизъм на ЕИП в рамките на Програма за младежка заетост, възложен от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.