Безплатна детска градина за всички деца на територията на община Търговище

TСА приветства новината за отпадане на таксите за детска градина на територията на община Търговище. На 12 февруари 2015 г. Общинският съвет реши да премахне таксите за всички деца, които живеят на територията на община Търговище. Решението влиза в сила от 1-ви март 2015 г. като до него се стига след внесеното при кмета на общината оплакване на около 200 родители от качеството на храната в детските градини. След проведен анализ на ситуацията, кметът и неговият екип отправят предложение към Общинския съвет да се промени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище. В резултат на това  общинската администрация ще отпусне финансов ресурс от 470 000 лв за такси за ползване на детска градина за периода от 3 години. Към момента 869 деца на възраст между 3 и 6 години са записани в детска градина на територията на общината и ще се възползват от промяната.

Доказано е, че участието в ранното образование на бедни деца и такива в неравностойно положение оказва значително и дългосрочно влияние върху техните образователни резултати и начин на живот. Според Нобеловия лауреат и икономист Джеймс Хекман, има и икономическа полза от изравняването на образователните възможности, тъй като непривилегирования човешки потенциал обременява икономиката с работна ръка, която не е подготвена да се конкурира в условията на глобална надпревара. Всъщност, Хекман и други учени твърдят, че всеки долар, инвестиран във висококачествено ранно образование произвежда 7-10% възвращаемост на година.