200 младежи в неравностойно положение ще се обучават по проекта "Код Успех" на ТСА

Американският посланик и Президентът на фондация „Америка за България“ ще дадат началото на проекта „Код Успех“ - обучение по английски за 200 младежи в неравностойно положение от цялата страна, който ще се осъществява от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

На 2 февруари 2017 г. от 10.00 ч. Н.Пр. Ерик Рубин, Посланик на САЩ в България и Президентът на фондация „Америка за България“, Нанси Шилър, с любезното съдействие на Областна администрация Пазарджик ще отбележат началото на проект „Код Успех“ -  обучение по английски език на младежи в неравностойно положение в заседателната зала на Областна администрация Пазарджик. По-късно официалните гости ще посетят офиса на сдружение „Бъдеще“ в кв. "Изток", домакин на една от групите по английски език.

„Код успех“ се осъществява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с Младежка фондация „Арете“ , Фонд за превенция на престъпността - ИГА и фондация  „Корпус за образование и развитие“, с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и фондация „Америка за България“. Целта на проекта е да се насърчи демократичното и икономическо развитие в страната, като се мотивират младежи в неравностойно положение да продължат своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да се увеличат. Посредством платформата на чуждоезиковото обучение ще се помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, ценности и култура, както и да формират гражданско самосъзнание посредством доброволчески и обществени дейности.

Обучението по английски език ще обхване 200 младежи в неравностойно положение от цялата страна, между 13 и 20 години. То включва три модела на обучение - традиционно, онлайн и смесено обучение.  В традиционното обучение ще участват 100 младежи от Пазарджик, включително и от кв. "Изток". За осигуряване на повече възможности за достъп до знания и развиване на езикови умения по английски език на по-голям брой младежи от различни населени места, ще се провежда и интернет базирано обучение във виртуални класни стаи за 100 младежи от страната. 75 от тях ще имат достъп до виртуалната стая на групата, в която са разпределени, от домашен компютър и интернет. 25 младежи от Пещера ще се обучават смесено, в оборудвана с компютри и интернет класна стая и виртуален учител.

Разпределени в групи по езикови нива за начинаещи и средно напреднали, всички участници ще се обучават на английски език в рамките на 360 учебни часа в периода от м. февруари 2017 г. – м. декември 2018 г. Всяка група ще разполага с един учител и един помощник учител.

Освен обучението по английски език „Код Успех“ включва и сесии за личностно развитие и социална ангажираност, а също и езикови лагери за младежите, участници в обучението.

За допълнителна информация, моля свържете се с Калинка Василева: kvassileva@tsa-bulgaria.org, тел: +359 2 424 6685.