Фонд за инвестиции в общността – Пещера 2021

Настоящият проект цели да подпомогне преодоляването на жилищните проблеми на икономически уязвими общности, с фокус върху ромите в два квартала в Пещера – Луковица и Орешака, както и в квартал Каваклия в гр. Дупница. Дългосрочната цел на проекта е да подобри живота на ромските семейства и деца в двете населени места.

До сега, Фонд Пещера успешно завърши процеса на регулация на 2/3 от кв. Луковица в гр. Пещера, и кв. Каваклия в гр. Дупница, като получи подкрепата и одобрението на съответния Общински съвет, във всяка от общините.