Повишаване капацитета на лидерския екип по проект „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще”

Това е инициатива, която има за цел да надгради съществуващия капацитет в лидерския екип по проект „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ като начин за подобряване на качеството на услугата за специализирана патронажна грижа в България. Ръководителят на проекта и мениджърите на двата екипа ще посетят и ще се учат от свои колеги в Северна Ирландия, за да подобрят знанията и уменията на патронажните сестри за работа по модела на проекта с уязвими семейства в София и Пловдив. Като краен резултат това ще окаже положително влияние върху ранното развитие на децата и икономическата независимост на семействата, включени в проекта.