Мрежа за ранно детско развитие в ромска общност

Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност се координира в България от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Мрежата обслужва специалистите в областта на ранното детско развитие, работещи с ромски деца, и подпомага повишаването на качеството на услугите за децата в ранна възраст от ромската общност в България.

Повече за международна мрежа "Romani Early Year Network" може да научите тук: https://www.reyn.eu/

Мрежата за ранно детско развитие в България работи в посока за повишаването на мотивацията и знанията на специалистите, които предоставят услуги в областта на ранното детско развитие. Един от основните приоритети на работа е да постави акцент върху връзката между качеството на ученето и храненето на децата от ромската общност.

Основни цели на Мрежата за ранно детско развитие в България

  • Да развие експертния капацитет сред ромските и неромските специалисти, които работят в областта на ранното детско развитие с ромски общности, както и да предостави възможности за професионално развитие, обмен на специалисти и помощен персонал, активно участващи в предоставянето на услуги за деца в ранна възраст
  • Да се увеличи броят на специалистите и помощния персонал от ромската общност, работещи за предоставяне на услуги в ранна детска възраст, посредством подпомагане на тяхното учене и обучение
  • Да се повиши осведомеността за състоянието на предлаганите услуги в ранна възраст за деца от ромската общност, с цел осигуряване на по-справедливи и качествени услуги, които да подпомогнат създаването на по-приобщаващи системи;
  • Да се предоставят допълнителни възможности за стаж на студенти от ромски произход, които ще доведат до повишаване на подкрепата за подхода „Ролеви модели в ранна възраст“

Чрез постигането на изброените цели, Мрежата за ранно детско развитие в ромската общност в България ще изгради авторитет в различни сектори. Това ще подпомогне процеса на обединение на експертите, които работят по въпросите свързани с ранното развитие на децата от ромската общност

Ресурси

Мрежата за ранно детско развитие внася в България международни практики и знание, чрез превод и адаптация на материали в сферата на ранното детско развитие.

„Как се отразява бедността на децата?“

Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“, с автор REYN Хърватска, показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават високочаствени училища, което от своя страна влошава образователните им постижения; високия риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на образование и без нужните умения.

                                       

"Чуваш ли ме?"

Брошурата „Чуваш ли ме?“, е с автор REYN Хърватска. Ромският език (romani ćhib [t∫ib] [романи чхиб]) е езика, на който говорят повечето роми в България. Освен него, сред българските роми са разпространени и други езици – някои говорят турски, влашки / старорумънски, или български като майчин език. При българските роми, също като при ромите в цяла Европа, език и етническа идентичност невинаги съвпадат напълно. Не се учудвайте, ако обучавате ромски деца, които обаче не говорят ромски език.

                                          

"Учителката"

Видеото разказва историята на Весна, хърватски учител в предучилищна група. Основната цел на Весна е да научи учениците си как да създадат общност в класната стая

Здравословно хранене на децата от 0 до 3 години

Брошурата описва подробно здравословните решения за избор на храна за деца в ранна детска възраст, включващи отделните хранителни групи, ползите от всяка, съвети и рецепти за приготвянето на различни ястия. Обхваща се възрастовата група от 0-3 години, като текстът е в  няколко направления: 0 -17 седмици, 17 седмици – 5 месеца, 6 – 7 месеца, 8-9 месеца, 10-11 месеца, 12 месеца, 1-3 години.

Основните теми, които се разглеждат в настоящата брошура са следните:

  • Майчината кърма и влиянието и върху развитието на децата в ранна детска възраст;
  • Описание на цялостния процес по захранване;
  • Храни, които трябва да се избягват при деца до 1 година;
  • Храни, които трябва да се избягват при деца на възраст от 1-3 години;
  • Предимства на детските кухни. Трябва ли да бъдат предпочитани от родителите?