Пилотиране на Европейската рамка за качество в България

От 2019 година насам Тръст за социална алтернатива подкрепя инициирането и развитието на местни практики, основани на Европейската рамка за качество на образованието и грижа в ранна детска възраст.  

Европейската рамка за качество, приета с Препоръка на Съвета на Европейския съюз, съдържа най-актуалните теми, свързани с настоящите политики на ЕС в областта на образование и грижи в ранна детска възраст и формулира ясни препоръки към политиките на държавите-членки на ЕС по всяка тема: достъп, персонал, учебна програма, наблюдение и оценка, и управление и финансиране.

През 2019 година в партньорство с Фондация за децата в риск по света – България, проведохме обучение за обучители по Европейската рамка за качество по методика, разработена от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ и холандската неправителствена организация Bureau Mutant. Подкрепихме представители на 8 детски градини и 4 неправителствени организации в страната да получат подготовка да бъдат обучители по Европейската рамка за качество и да предават чрез обучения и семинари знанията и опита си на местни образователни институции, които впоследствие да работят за синхронизиране на своите практики с основните принципи и насоки на Европейската рамка за качество. Сред обучените специалисти са представители на Сдружение „Клуб на нестопанските организации – Търговище“, Сдружение „Нов път“ – Хайредин, Сдружение „Знание“ - Ловеч и Фондация „Здраве и социално развитие“. Детските градини, включени в инициативата са ДГ „Снежанка“, Търговище, ДГ „1 юни“, с. Руец, ДГ „Слънчице“, Мездра, ДГ „Детелина“, Мездра. (с обучител Ралица Попова) работи в екип с три детски градини – ДГ „Светулка“, Угърчин, ДГ „Червена шапчица“, Луковит, ДГ „Слънце“, Луковит, ДГ „Тинтява“, София. Детските градини приложиха избрани акценти от Европейската рамка в своята практика в периода 2019-202 година. В инициативата се включиха и двама университетски преподаватели – д-р Даринка Костадинова и доц. Елена Петкова, както и психологът Десислава Лясова, които съдействат за разпространение на информация за Европейската рамка и нейното прилагане сред студентската и академична общност, както и сред експертите от гражданския сектор във Враца, Бургас и Русе. 

Активната работа на Тръст за социална алтернатива по запознаване на местни специалисти с философията на Европейската рамка за качество беше припозната от Европейската комисия, чиято Генерална дирекция „Структурни реформи“ препоръча опита и научените уроци от пилотирането, осъществено от ТСА, да бъдат взети предвид при пилотирането на Национална рамка за качество на ранното образование и грижа в България.

От 2021 г. ТСА участва активно с представяне на своя опит и този на партньорските организации, участвали в пилотирането на Европейската рамка за качество у нас, в процеса на разработване на проект на Национална рамка за качество. През 2022 г. ТСА подкрепя представянето и валидирането на проекта на Национална рамка в 5 локации в страната в общините Луковит, Мездра и Търговище чрез включване на специалистите, участвали в пилотната инициатива на ТСА през 2019 г. с цел да допринесе за професионалната дискусия и препоръки за усъвършенстване на проекта в духа на Европейската рамка за качество на образованието и грижа в ранна детска възраст.  Въвеждането на Национална рамка за качество в България има потенциал да повиши качеството на достъпа, подготовката на персонала, учебната програма, процесите на наблюдение и оценка, и управлението и финансирането на ранното образование и грижа, което ще повлияе на развитието и резултатите на над 200 хиляди деца, обхванати в системата на детските ясли и градини в България.