Достъп до ранно образование

Този оперативен проект на ТСА ще ни позволи да продължим усилията си по застъпничество за безплатен достъп до детски градини за деца в неравностойно положение в България, използвайки значимата възможност, създадена от новата законодателна мярка за подпомагане на таксите за детските градини, приета с измененията в Закона за предучилищното и училищното образование от месец септември 2020 г.

Крайната цел на проекта е да допринесе за ефективно използване на предвиденото публично финансиране на общинско ниво в цяла България, така че да бъдат подпомогнати деца в неравностойно положение, като се увеличи максимално въздействието на новите политически мерки, с потенциал за евентуално разширяване към безплатни детски градини за всички в бъдеще.