Цветно утре за нашите деца

Проект „Цветно утре за нашите деца“ е част от общите застъпнически дейности на неформалната застъпническа мрежа от граждански организации, учредена по проект „С грижа от 0 до 3“.

Основната цел на проект „С грижа от 0 до 3“ е подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност в България чрез застъпничество за промяна на системно ниво за подобряване на достъпа до качествени здравни и други услуги, с пряко влияние върху здравето. За постигането на тази цел, проект „С грижа от 0 до 3“ подкрепя граждански организации в изпълнение на национални застъпнически инициативи в ключови за ранното детско развитие направления:

  • Достъп до здравни услуги на деца до 3г., бременни жени и майки;
  • Услуги в подкрепа на ранното учене и отговорното полагане на грижи за детето;
  • Достъп до услуги, свързани със сигурността и безопасността на детето;
  • Услуги в подкрепа на пълноценното хранене на бременната и кърмещата жена и децата в ранна възраст, живеещи под линията на бедността.

Проект „Цветно утре за нашите деца“ се изпълнява в рамките на застъпническо направление „Достъп до здравни услуги на деца до 3г., бременни жени и майки“. Организацията с водеща роля е фондация „Фонд ИГА“, която е в  сътрудничество за изпълнение на кампанията със сдружениятана: „ЛАРГО“, „Жажда за живот“, „Инициатива за равни възможности“, „Хаячи“ и  „Клуб на нестопанските организации – Търговище.

Този проект, цели застъпничество за решаване на проблема, свързан с липсата на на национална лекарствена политика, с фокус върху децата до 3г., - което от своя страна, поражда сериозни последици (като усложнения и хронични заболявания) върху здравето и развитието на децата в ранна възраст.

Най-силно засегнатите от липсата на такава целенасочена национална лекарствена политика са семействата с ниски доходи и от уязвими групи; Те нямат необходимите средства да покрият предписаните, необходими лекарства за лечение, което в последствие води до усложнения.

Коалицията от застъпнически организации ще се застъпва за осигуряването на универсален достъп до лекарства на всички деца от 0-3г. За постигането на тази цел, проектът включва различни дейности, свързани със събиране на актуални данни и повишаването на общественото внимание върху проблема и институционалната ангажираност за решаването му.