Алтернатива на нашето бъдеще

Компонент 3: „Стимулираща грижа“,
Направление 2: „Актуализиране и допълване на съществуващите здравни, социални и образователни услуги, насочени към грижата за цената по време на бремеността, майката и новороденото, вкл. дете до навършване на 3 г. възраст“

Застъпнически цели

Подобряване грижата за новороденото в семейна среда чрез осигуряване на патронажна грижа. По-висок брой ромски жени с проследена бременност. По-широко и ефективно прилагане на Наредба 26

Дейности

  • Провеждане на проучвание в ромските квартали в гр. Бяла Слатина, с. Търнава и с. Габаре и работещите в МБАЛ Бяла Слатина лични лекари и гинеколози . Изследване сред ромска общност за идентифициране на техните нужди и ниво на използване на услугите; и сред експерти
  • Проучване на съществуващи добри практики за предоставянето на здравни и социални услуги за неосигурени бременни жени
  • Организиране на кръгла маса и 10 срещи с институции
  • Информационна кампания сред общността, която има за цел да повиши осведомеността на неосигурените ромски бременни жени за техните права, както и значението на спазването на ваксинационния календар на малките деца.