Първите 1000 дни

За

По програмата се финансират инициативи свързани с подобряването на майчиното и детско здраве. Тази програма фокусира върху посрещане на нуждите на майките и деца от 0 до 3 годишна възраст. Някой от дейностите, които се извършват по тази програма са; домашни посещения при майки-първескини, за да им се помогне да добият знания, опит и увереност, нужни за успешното отглеждане на дете и инициативи за здравословно детско хранене.