Увеличаване на заетостта на младежи

Целта на проекта е да отговори на необходимостта от наемане на хора в неравностойно положение в Пловдив, вторият растящ пазар на труда в България. Чрез възприемане на иновативен подход за адаптиране на диагностичните техники, базирани на меки умения, съвпадение на работа, услуги за ориентиране за обучаващи превозвачи, включени в „програма за заетост“, хората в неравностойно положение ще бъдат включени в трудовия пул и след това те ще бъдат представени на основните работодатели в Пловдив.