Роми: предприемачество

Подкрепа за разкриване на малки стопанства или предприятия; развитие на умения за предприемачество; подкрепа за франчайзингФонд, въведен в 5 + 2 региона