Осигуряване на практическо занаятчийско обучение за хора в неравностойно положение

Седемнадесет жени в неравностойно положение подпомогнати да придобият уникални умения за ръчно изработване на съвременни картини в гоблени, за да им се осигури дългосрочна заетост и икономическа самостоятелност.