Легализация на ромски домове

Подпомагане на семейства в ромски квартали, чиито домове отговарят на определени законови критерии: информационна кампания, правни консултации в процедурите на легализация,