„Бизнес постижения за социално предприемачество“

„Бизнес академия за стартиращи предприемачи“ е безплатна 4-месечна обучителна програма за хора в икономически неравностойно положение от гр. София и близките населени места. Целта е участниците да превърнат идеите си в успешен бизнес, като подобрят уменията си за финансово планиране, управление и развитие.

Обучението започва на октомври 2019 г. и се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE).  В него ще се включат между 30 и 40 кандидати, които ще сформират смесена група, съставена поне от 1/3 участници от икономически неравностойни групи.

Програмата се стреми да отговори на нуждата от създаване на   предприемаческа култура, умения и практически знания в гражданите, които имат желание да започнат свой малък бизнес, източник на доходи и икономическа независимост за тях и семействата им.

Моделът на програмата обхваща курс от 13 обучителни лекции, показващи практически пътя от идеята за бизнес до реализацията на успешна услуга    или продукт, който често е доста труден и зависи от множество фактори, сред които са добрият бизнес план, достъпът до начален капитал, възможностите за наемане на офис и ползване на инфраструктура от доставчици на най-необходимите услуги, административни пречки/облекчения, наличие на база с добри примери, общност. Обучителната програма е интерактивна, включваща ментори от реалния бизнес, които чрез различни методи включват обучаемите в процеса на представяне и овладяване на знанията и информацията, така че да ги мотивират за пълноценно участие в обучителния процес.