Ранно развитие за успешен старт

 Този проект е продължение на проекта Превенция чрез ранно образование и овластяване на родителите, реализиран през последните две години от Фондация „Помагаща ръка“ и подкрепен от TSA.Новият проект има същите цели да подобри училищната готовност на 34 деца на възраст 4-6 години чрез прилагане на метода на Монтесори за преподаване, увеличаване на родителския капацитет за подкрепа на ранното образование и улесняване на достъпа до смесени училища за деца в неравностойно положение от два ромски махали в Добрич. Проектът има и една нова цел: Подобряване на социалното, физическото, езиковото и познавателното развитие на ромските деца на възраст 2-3 години.