Проект за студентски стажове в детски градини - Ролеви модели в ранна възраст

Настоящата стажантска програма е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност REYN България, координирана от ТСА. Програмата цели да предостави възможност на студенти от ромски произход от различни специалности да получат практически умения за работа в детски градини, работещи с уязвими общности. Чрез участието си в стажантската програма, студентите ще придобият реалистична представа и опит във възможна за тях област на професионална реализация след завършване на висше образование. Това ще им помогне да опознаят по-добре вътрешната си мотивация, интереси и цели по отношение на специалността, която изучават. Очакваме стажовете да допринесат и към подобряване на качеството на услугите, предлагани от детските градини и по този начин да доведат до повишаване на подкрепата за подхода „ролеви модели в ранна възраст“.