Проект за подкрепа на ромски педагози

Проект за подкрепа на ромски педагози

Проекта цели да бъдат наети на работа в местни детски градини представители на ромската общност, като по този начин създава ролеви модели за малките деца и осигурява възможности за професионално развитие на младежи от общността.

По този начин ще се намали недостига на педагози в детските градини и ще се понижи безработицата сред ромите в община Козлодуй. В проекта са включени шестима ромски младежи, които ще получат финансова подкрепа за придобиване на педагогическо образование. До началото на 2024 година всички ромски младежи ще започнат работа в детските градини, които са партньори по проекта.