Проект “Млади ромски педагози”

Проектуътцели наемането на работа в местни детски градини на представители от ромска общност, като по този начин създава ролеви модели за малките деца и осигурява възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Основните цели на Фондация “Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” в този проект са:

  • Принос за избор на успешни кандидати за участие в проект „Млади ромски педагози“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА);
  • Подсигурява спазването на правилата за избор на участниците в проекта;
  • Установява нуждите на участниците от допълнителна образователна подготовка;
  • Свързва всеки участник в проекта с подходящ преподавател по съответния предмет;
  • Допринася за приема на участниците във висше учебно заведение по избрана от тях дисциплина, съответстваща на условията на проекта;
  • Подкрепя работата с местната общност на участниците, с менторите им и с университетите;
  • Ръководи компоненти за микро-грантове и творческо писане.