Възможности за лидерство, образование и успех на ромите IV

Проектът „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" е дългосрочна всеобхватна инициативна на „Младежка фондация Арете“, подкрепена от ТСА, с фокус върху изграждането на образовани ромски професионалисти и лидери в ромската общност, като в рамките на проекта се подкрепят обещаващи ромски младежи за завършване на висше образование и кариерно развитие в публичния и частния сектор. Също така, ромските младежи се овластят, за да станат ролеви модели в своите общности. По време на проекта Арете ще ангажира и подкрепи 2291 ученици и студенти, чрез двете си основни програми – „Заедно Напред“ и „Информационен и образователен център“.

В дългосрочен план се очаква проектът да допринесе за по-голям брой ромски професионалисти с университетско образование, утвърждаването на мрежа от ромски ролеви модели за подражание и доброволци, както и за развитието и укрепването като водеща ромска младежка организация на Арете – както в България, така и в международен план, за да може вече подготвените младежи от ромски произход да адресират и насочат вниманието към специфичните предизвикателства, пред които са изправени ромските младежи и общностите им.

Освен това, подкрепените младежи ще бъдат насърчавани да допринасят за положителна устойчива промяна в собствените си общности и те сами да насърчават култура на доброволчество и връщане на получената подкрепа, като дават пример. 

Дейностите по проекта ще допринесат за постигане на следните дългосрочни цели:

  • Ролевите модели активно търсят и намират начини да подкрепят своите общности;
  • Учениците са добре подготвени за успех в икономика, основана на знанието.