Всеки ученик може да бъде отличник - 3

Проектът "Всеки ученик може да бъде отличник" е дългосрочна инициатива на Център Амалипе. Основната цел е да се сведе до минимум отпадането на ромски деца от училище.

Понастоящем училищната мрежа „Всеки ученик може да бъде отличник“ и Център Амалипе са сред основните застъпници и движещи сили за въвеждането на модерно качествено образование и максимално обхват на учениците  в т. nар. „селски/квартални училища“ с голям процент ромски ученици. Амалипе е и сред основните фактори, който допринася за чуваемостта на гласа на тези училища при формулирането на национални политики в областта на образованието.

Дейностите по проекта ще допринесат за постигане на следните дългосрочни цели:

  • Децата имат равен достъп до образование;
  • Доброто преподаване се насърчава и практикува;

Учениците са добре подготвени за успех в икономика, основана на знанието.

В рамките на новия проект основният подход на Амалипе ще бъде да се задълбочи сътрудничеството във всяко училище, като се включат повече учители, ученици и родители от едно училище в дейностите по проекта.