Успешното образование е сигурност за нашите деца

Този проект е насочен към липсата на качествена подготовка по ключови учебни предмети и по-ниските нива на записване и завършване на гимназия Ромски ученици в Стара Загора чрез предоставяне на уроци по български език и литература и математика и подкрепа за записване в гимназията за 60 ученици в 6, 7 и 8 клас, които посещават училища извън ромския квартал.