Terni Zor 4 - Подкрепа за младежта 4

Визията на Фондация "Студентско общество за развитие на междуетническия диалог" е подпомагане на млади обещаващи ромски младежи, които да се стремят висококачествено образование и кариерно развитие, за да се създаде ромски елит в България, подготвен да работи в различни области: икономика, социална сфера, образование, наука и др., а всеки млад човек да стане неформален/формален лидери на своята общност. По този начин ромските младежи ще работят за преодоляване на цикъла на бедността и също така ще преодолеят стереотипите за ромите и ще подобрят цялостното разположение на ромската общност в социалната стълбица. Организацията вярва, че това е възможно чрез качествено образование.

Този проект адресира няколко основни проблема и бариери, свързани с по-ниските нива на записване в университет като: финансови бариери за осигуряване на подготовка/обучение за приемни изпити за университет, липса на самочувствие и мотивация за продължаване на университетското образование, липса на информация сред ромската младеж за университетските процедури за кандидатстване и записване, както и за университетските програми, липса на информация сред ромските студенти за съществуващите възможности за подкрепа и др. СОРМД ще подпомогне около 420 ромски младежи чрез предоставяне на финансова и друга помощ за приемните изпити в университет, записване и обучение, подкрепа за задължителни държавни изпити и кариерна ориентация, консултантска и друга нефинансова помощ.