Стипендиантски фонд за гимназисти

Осигуряване на  стипендии за гимназисти в неравностойно положение, 10 студенти в неравностойно положение от област Разград.