Стипендиантски фонд за гимназисти

Осигуряване на  стипендии за гимназисти в неравностойно положение, 8 студенти в неравностойно положение от гр. Ракитово.