Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

„Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“  се управлява от Тръст за социална алтернатива, в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България.

Оператор на Фонд Активни граждани е Институт Отворено общество – София (ИОО-София), в партньорство с фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). Бюджетът на управлявания от ТСА компонент за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход, изучаващи здравни специалности (стипендиантска програма) е на обща стойност 600 000 евро. Като допълнение на стипендиантската програма, в рамките на Фонд Активни Граждани ТСА изпълнява и проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“.

Целта на стипендиантската програма е да спомогне за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринасят за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Програмата допринася за тематичния приоритет „Овластяване на уязвими групи“. 

Програмата за стипендии стартира през академичната 2018/2019 година и ще продължи шест години. През този период се предвижда да бъдат присъдени около 240 годишни стипендии, всяка на стойност между 2350 и 2650 евро, в зависимост от областите на обучение на кандидатите.

Списък на Комисията за избор на стипендианти 

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ:

Този проект се реализира в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с Република България. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.