ROLES „Ромски възможности за лидерство, образование и успех III"

Проектът на Младежка фондация „Арете“ – ROLES („Ромски възможности за лидерство, образование и успех III“) е национална програма, която продължение на усилията, положени по предишни проекти, финансирани от ТСА, за адресиране на липсата на образовани професионалисти и лидери в ромската общност, като в рамките на проекта се подкрепят обещаващи ромски младежи за завършване на висше образование и кариерно развитие в публичния и частния сектор, и се овластят, за да станат ролеви модели. По време на проекта Арете ще се ангажира и ще подкрепи над 1500 младежи.

ТСА ще предостави и институционална подкрепа на Арете, с цел да изгради силна организационна структура, за да може фондацията да развие и намери други възможности, за да отговори на търсенето и нуждите на младежите. В дългосрочен план се очаква проектът да допринесе за по-голям брой ромски професионалисти, които завършват университет, изграждане на мрежа от ролеви модели и доброволци, съответно адресиране на специфичните предизвикателства, пред които се изправят ромските младежи както в България, така и на международно ниво.