R.O.L.E.S

Проектът адресира липсата на образовани професионалисти, ролеви модели и лидери в ромската общност. Проектът се състои от 3 компонента; лидерски лагери за младите роми, образователен информационен хъб за студенти от Ромска професионална мрежа.