Пътища напред

Разработване на 1) стратегия за образователната програма на Център "Амалипе" и 2) план за действие за организационно развитие.