Равен шанс

Завършването на гимназия е приоритет за ТСА. Този етап от образованието на човек оказва силно влияние и върху по-късните постижения в живота. Пример за това е, че ромите завършили средно образование имат с 83% по-високи доходи спрямо тези, които имат само основно.

Световната банка изчислява, че страната ни губи средно на година по 526 милиона лева, заради липсата на недобре подготвени и квалифицирани роми. Ромските деца срещат сериозни затруднения да успеят в училище. По данни на Агенцията на ЕС за основните права едва 50% от тях завършват 8 клас и само 15% завършват средното си образование. Бариерите, свързани с разходите, играят сериозна роля за ниския процент завършващи, особено за ученици, живеещи в отдалечени или селски райони.

Доскоро никой не помагаше на такива младежи. За да продължат да ходят на училище, те първо трябва да намерят достатъчно средства за транспорт, учебници и др. Точно с тази цел ТСА разработи проект„Равен шанс“, осигуряваща стипендии на нуждаещи се гимназисти. Чрез тях именно, те могат да покриват транспортните си разходи до училище, както и да закупуват необходимите им учебници.