Продължаване на подкрепата за ромски студенти в Американския университет в България

В рамките на тази инициатива ТСА, с подкрепата на фондация “Америка за България” (ФАБ) и индивидуални дарители, ще подкрепи с 5 пълни стипендии ромски студенти, приети в Американския университет в България (АУБГ). Инвестираме в обучението на ромски студенти в АУБГ, защото вярваме, че има достатъчно добри ученици от ромски произход, които да покрият високите изисквания на университета, но нямат възможност да посрещнат разходите, необходими за следването там.

Стипендиантската програма за ромски студенти, приети в Американския университет в България, е продължение на изключително ефективната подкрепа, оказана от ФАБ и ТСА на вече завършили студенти на АУБГ - за тяхната ефикасна подготовка за влизане в университета и успешно завършване.

Повечето от вече завършилите стипендианти са първите в своите семейства, които успяват да се дипломират от висше учебно заведение. Всички те преодоляха огромни препятствия, за да реализират мечтите си. АУБГ направи голяма промяна в живота на всеки един от тези стипендианти. Без подкрепата на ФАБ и ТСА те никога нямаше да имат увереността, смелостта или финансовите средства да убедят семействата си, че този път е възможен и да получат диплома от университет от калибъра на АУБГ.

Вярваме, че инвестицията в тях ще има висока добавена стойност не само за цялото общество, но и за ромската общност конкретно.

Всяка стипендия е в размер на пълната сума на таксите за обучение за период от четири години, която ще бъде разпределена и съответно отпусната всеки семестър от ТСА към АУБГ.