От играчки към книги 3

Настоящият проект ще развие връзката на организацията с училищата и другите институции. Проектът предлага обучение в програмата за положителни действия за учители в две от училищата, посещавани от ромски ученици. Както и преди, проектът има за цел да предотврати отпадането на ученици от училище и да подобри академичните постижения сред ромските деца, живеещи в Предел махала, като предоставя безплатни детски градини на 10 деца, родителски обучения и събирания, обучения на ученици и занимания в училище.