Икономика за бъдеще 2

Намаляване на степента на отпадане от училище в Ботевград; увеличаване на приема в гимназията. Насърчаваме гимназистите да се дипломират чрез подобряване на професионалните им умения.