Икономика на бъдещето

Продължаване на проекта „Икономика на бъдещето“ в област Ботевград: обучение по БЕЛ и математика за 7 и 12 клас; инициативи за ефективно участие на ромските родители.