Дарители

Фондация

Фондация "Америка за България"

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)

Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund)

Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм

Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм

Фондация

Фондация "Отворено общество"

Европейска комисия

Европейска комисия

Фондация „Портикус”

Фондация „Портикус”

Global Giving

Global Giving

Посолство на САЩ в България

Посолство на САЩ в България

Подкрепете ни да преборим порочния кръг на бедността