Помогнете на 200 млади майки и техните бебета, които живеят в бедност

Благодарение на Вашето дарение ще подпомогнем 200 млади майки и техните бебета, живеещи в бедност в България!

Може да дарите за патронажната ни услуга „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“. Чрез интензивни домашни посещения в продължение на повече от 2 години, медицинските сестри от услугата помагат на млади бременни жени и майки да изграждат родителски умения и да стават по-уверени в грижите за своите деца. Услугата ни стимулира родителите да развиват социално-емоционалните и когнитивни умения на своите деца. В допълнение, родителите в уязвимо положение получават насоки и подкрепа как да продължат и надградят образованието си, да започнат работа и да направят стъпки към подобряване на своя живот.

Вашето дарение може да даде по-добър старт в живота на тези деца. 

Банкова сметка в лева: Българо-Американска Кредитна Банка АД - BG50BGUS91601002307303

Благодарим ви!