Сара Перин

Изпълнителен директор – Сара Перин

Сара Перин е Изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Преди да заеме тази длъжност, Сара е Директор на Програмата за хора в икономически неравностойно положение във Фондация „Америка за България“ (ФАБ) почти четири години. Под нейно ръководство ФАБ създадава няколко от своите програми и финансира повече от 50 проекта, подпомагащи образованието и достъпа до осигуряване на доходи за хора в неравностойно положение в България. В сътрудничество с ФАБ Сара основава ТСА, за да се развие дългосрочна стратегия за работа в тази сфера и да се разработят нужните инструменти за по-прецизнa оценка на въздействието и прогреса на програмите, които се осъществяват. За първи път Сара идва в България през 1999 година като учител по английски език с американския Корпус на мира. През 2002 г. тя отново се завъръща като стипендиант на Фулбрайт с цел да направи по-специализирано проучване относно лидерските тенденции и политики за промотиране на социалното включване в страната – опит, който й помага да поеме дългосрочен ангажимент с ромската общност. През последното десетилетие тя добива експертиза в следните сектори: частен, обществен, междуправителствен и неправителствен, както и в работата с департамента на САЩ и американската Агенция за международно развитие. Сара има магистърска степен по Обществени политики и дейности от Gerald R. Ford School of Public Policy и магистърска степен от Центъра за руски, източноевропейски и евроазиатски науки към University of Michigan, Ann Arbor, както и баклавърска степен с отличие от Mount Holyoke College.


Венета Илиева

Финасов директор

Венета Илиева е финасов директор на Тръст за социална алтернатива (ТСА). Тя е отговорна за  воденето на финасовите операции на ТСА, както и за счетоводството, финансовото планиране, бюджетирането, изготвянето на финансови отчети и управлението на паричния поток и риска. Венета е ангажирана и с оперативното управление на ТСА с цел колкото е възможно повече ресурси да бъдат заделени, привлечени и насочени за отпускане на грантове, а също и за разширяване на връзките със заинтересованите лица и застъпничество. Нейната експертиза включва корпоративно управление, стратегическо планиране, финансово управление, финансов анализ и моделиране, капиталови пазари и предприемачество. Преди да се присъедини към ТСА, Венета съосновава и ръководи club50plus.bg – онлайн  списание и платформа, предназначена за хората над 50 години в България. Шест години тя е изпълнителен директор на И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ,  създадено от Българо-американския инвестиционен фонд. Същевременно, в продължение на шест години тя е част от трежъри екипа на Българо-американската кредитна банка и директор за връзки с инвеститорите на банката. През 2009 г. българската инвестиционна общност я обявява за най-добрия директор за връзки с инвеститорите в категорията „Най-добри комуникации за стратегическо развитие, управление и риск в междинните и годишните финансови отчети за 2008 г.“  През периода от 2000 г. до 2002 г. тя участва в създаването на ПОК „ДСК-Родина“ и заема длъжността директор ‘Инвестиции’. Венета е сертифициран финасов анализатор (CFA) и от 2007 г. е член на борда на Българското CFA обществo. Има магистърска степен по бизнес администрация (МВА) от Калифорнийския университет в Бъркли (University of California at Berkeley, Haas School of Business) и магистърска степен по икономика от Софийския университет.