10-ти януари, 2019 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“, партньор в управлението на Фонд Активни граждани България,  продължава с обученията за повишаване капацитета  на граждански организации за подготовка на проектни предложения.

Предстоящите обучения насочени предимно към граждански организации от необлагодетелствани райони и/или работещи с необлагодетелствани групи ще се проведат на 15-16 януари 2019г. в гр. Сливен и 22-23 януари 2019г. в гр. Асеновград .

Организациите, които проявяват интерес към обученията, могат да подадат формуляр за регистрация на електронен адрес: capacitybuilding@tsa-bulgaria.org до 14 януари 2019г.

Формуляр за регистрация може да намерите ТУК.