19-ти декември, 2018 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) обявява конкурс за свободна позиция за Проектен Координатор

Изискванията към кандидатите можете да намерите ТУК.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Мотивационно писмо
  2. Автобиография

Заинтересованите кандидатите могат да подадат своите документи до 20 януари, 2019 г. на адрес: inquiries@tsa-bulgaria.org