8-ми февруари, 2018 г., гр. София, ТСА:

Проектът ще бъде реализиран от Фондация „Здравни Проблеми на Малцинствата“ и има за цел да допринесе за подготовката на следващото поколение здравни професионалисти, като осигури на младежи от ромски произход шанс за достъп до висше образование в медицински и здравни специалности.

В рамките на проекта 60 младежи от ромски произход ще участват в подготвителни курсове за кандидат-студентските изпити за прием в медицинските университети и колежи. Освен да помогне на мотивирани кандидат-студенти да започнат висше образование в сферата на медицинските и здравни науки, проектът допринася за преодоляването на недостига на кадри в българското здравеопазване и повишаването на осведомеността относно здравните проблеми на ромската общност.

Конкурсът за кандидатстване ще бъде обявен на сайта на Фондация „Здравни Проблеми на Малцинствата“.