15-ти юни, 2018 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани неправителствени организации в обществена полза да представят формуляри за заявяване на интерес за изпълнение на проекти. Ще се подкрепят проекти, целящи да преодолеят недохранването, анемията и спирането на растежа сред уязвимите общности с фокус върху ромите.

Ресурси:

* Насоки за кандидатстване

* Формуляр за заявяване на интерес

 

Желаем успех на кандидатите,

екипът на ТСА