В резултат на проведената оценка на проектни предложения в рамките на Конкурс за застъпнически инициативи „За равно начало в ранното детство“, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА)  одобри следните кандидати (подредени по азбучен ред):

  • Сдружение „Знание“
  • Сдружение „ЛАРГО“
  • Сдружение „Шанс и подкрепа“
  • Фондация „За Нашите Деца“
  • Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“

В най-кратки срокове ТСА ще се свърже с одобрените кандидати, за да договори условията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Благодарим на всички кандидати, разработили и представили проектни предложения  в рамките на текущия конкурс.

Окуражаваме Ви да участвате и в бъдещите конкурси на ТСА!

Екип на ТСА