14-ти януари, 2019 г., гр. София, ТСА:

На 24 ноември в Литературен клуб „Перото“ на Национален дворец на културата (НДК), Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, координирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, представи своята първа инициатива – „Ранен старт към уменията на бъдещето„. На събитието присъстваха както институционални, така и индивидуални членове на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България, неправителствени организации, партньори на фондация „Тръст за социална алтернатива“, както и представители на частния сектор.

През втория ден на форума Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България представи своя поток „Ранен старт към уменията на бъдещето„, който беше разделен на две тематични части:

 • Как частният сектор може да подкрепи развиването на уменията на бъдещето от ранна детска възраст? В първия дискусионен панел бяха разгледани начините, по които ранното образование изгражда уменията на утрешния ден и начините, по които частният сектор може да подкрепи ученето на децата в ранна възраст. В първата тематична част бяха поканени да участват Габриел Бириш (директор на „Ready Nation Romania) и Йост де Лаат (професор по икономика към Университета в Утрехт), които получиха възможността да представят своя международен опит и да обосноват нуждата от инвестиции в ранното образование за растежа на частния сектор и за конкурентоспособността на пазара на труда в бъдеще. Представителите на българския бизнес (Венета Илиева член на борда на фондация „Тръст за социална алтернатива“, Борис Колев от CSR Bulgaria, Венцислава Николова, фондация „ЕКОНТ“) получиха възможността да потвърдят необходимостта от инвестициите в ранно образование на българските деца.
 • Да преподаваме с мисъл за бедността: Как ранното образование изгражда уменията на бъдещето в условията на бедност? В този панел, бяха обсъдени възможностите на детските градини относно преодоляването на пагубните последици от бедността, в която растат една трета от децата в България. Също така, бяха представени книгата „Да преподаваме с мисъл за бедността, с автор Ерик Дженсън, брошурата „Как се отразява бедността на децата? „, с автор REYN Hrvatska и едно видео, което разказва за една хърватска учителка олицетворяваща много от нагласите и поведенията, описани в двете книги.

Основната цел на панелните дискусии беше възможността за създаване на условия за провеждането на дебат, с цел обобщаване на препоръки и идеи, които да бъдат споделени с частния сектор и Министерството на образованието и науката (МОН), които да допринесат за повишаването на инвестициите в областта ранното образование.

По-долу ще може да откриете някои от препоръките, които възникнаха по време на проведените дискусии, пряко адресирани към МОН и частния сектор:

 • Подобряване на механизма за обхват на МОН, като създаде работещ механизъм редовно проверяващ какво прави всяка община за необхванатите деца и да разпространява добрите практики;
 • Необходимост от хора с мениджърски, а не само педагогически умения да управляват учебни заведения. Подготовка на директорите да бъдат мениджъри и управленци – тясно сътрудничество с бизнеса;
 • Проява на самоинициатива от страна на представителите на частния сектор, с цел установяване нуждите и предизвикателствата на местните детски градини, и обсъждане на възможностите за оказване на подкрепа.
 • Окуражаване на местните детски градини да постигат високи резултати чрез дарение под условие;
 • Развиване на добри партньорски отношения между служителите в ролите им на родители, и персонала в детските градини.

Форумът „Образование: За бъдеще“, беше организиран от Фондация „Америка за България“, Американска търговска камара в България, Европейска комисия, Заедно в час, в. Капитал, Индъстри Уоч, Музейко, Образование 2030, Тръст за социална алтернатива, Център за приобщаващо образование, Център за творческо обучение.

Освен потокът „Ранен старт към уменията на бъдещето“ беше представен и доклада на Европейската комисия, с който беше направен обзор на образованието през 2018 г. като междувременно бяха представени и нови модели в образованието със специален фокус върху партньорството между бизнеса и общините.

Участието на „Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България“ във Форум „Образование: За бъдеще“, беше първата стъпка към изграждането на доверие, професионална ангажираност и взаимодействие между членовете на мрежата и останалите заинтересовани страни, работещи с ромската общност. Изявата на индивидуалните и институционалните членове осигури възможност за споделяне и подкрепа на теоретичното съдържание на новосъздадените информационни източни, което от своя страна помогна за улесняването на процеса по утвърждаването на мрежата като сериозен източник на информация по въпроси свързани с ромската общност.

 1. Тук може да гледате записа на цялото събитие, за целта посетете следните линкове
 2. От тук може да свалите брошурата „Как се отразява бедността на децата? „, с автор REYN Hrvatska, преведена и адаптирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива“;;
 3. Тук може да се запознаете с инициативите, с които частният сектор може да подкрепи ранното образование;
 4. Тук може да видите вдъхновяващото видео на учителката Весна, която олицетворява много от нагласите и поведенията, описани в брошурата Как се отразява бедността на децата? и книгата Да преподаваме с мисъл за бедността„.