20-ти юли, 2018 г., гр. София, ТСА:

Екипът на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ напомня, че крайният срок за подаване на кандидатури в рамките на конкурса за отпускане на стипендии по програма „Подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ изтича на 27.09.2018 г. в 18:00 ч. Повече информация за програмата, условията и начина на кандидатстване ще намерите ТУК.

Желаем успех на всички кандидати!