12-ти юли, 2017 г., гр. София, ТСА:

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за изпълнение на оценка на въздействието на програма финансирана от ТСА.

Повече подробности за проекта ще намерите техническото задание за проекта тук.