Резултат от оценка на проектни концепции

В отговор на поканата ни към неправителствени организации да представят концепции за застъпнически инициативи, целящи да подобрят достъпа до  образователни и/или здравни услуги за ранно детско развитие чрез преодоляване на финансови, нормативни и административни бариери, фондация „Тръст за социална алтернатива“ получи и разгледа 36 проектни концепции.

На база на оценка на представените концепции каним следните 9 организации за участие във втори кръг за подаване на проектопредложения. Организациите са подредени по азбучен ред:

  • Народно читалище „Романодром-2002“
  • Сдружение „Знание“
  • Сдружение „Клуб на нестопанските организации – Търговище“
  • Сдружение „ЛАРГО“
  • Сдружение „Разнообразни и равни“
  • Сдружение „Шанс и подкрепа“
  • Фондация „За Нашите Деца“
  • Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“
  • Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“

Участието във втори кръг не гарантира одобряване на проектното предложение.

Всяка от поканените организации ще получи информация за кандидатстване във втори кръг по електронна поща в срок до 31 май 2018 г.

            Благодарим на всички кандидати, разработили и представили проектни концепции в рамките на текущия конкурс. Високо оценяваме разбирането Ви, че поради големия брой получени концепции, не сме в състояние да отговорим на всички кандидати, които не преминават във втори кръг!

Окуражаваме Ви да участвате и в бъдещите конкурси на ТСА!

Благодарим за Вашето участие!

Екип на ТСА